Wydawca treści Wydawca treści

CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZO – LEŚNA

Nadleśnictwo Krościenko swym zasięgiem terytorialnym obejmuje:

  •  zachodni fragment Beskidu Sądeckiego z pasmem Radziejowej z jej najwyższymi wzniesieniami: Radziejową – 1265 m n.p.m., Przehybą – 1192 m n.p.m. i Wielkim Rogaczem – 1182 m n.p.m.;
  •   wschodnie fragmenty Gorców z Lubaniem – 1211 m n.p.m., Runkiem – 1080 m n.p.m. i Kotelnicą – 946 m n.p.m.;
  •   wschodnią część Podhala z pasmem Magury Spiskiej z Kuraszowskim Wierchem – 1040 m n.p.m.;
  •   pasmo Pienin podzielone na trzy pasma górskie, z których w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krościenko znajdują się:
  •   Małe Pieniny z Wysokimi Skałkami – 1052 m n.p.m.,
  •   Pieniny Spiskie z Braniskiem – 879 m n.p.m.

Powierzchnia i procentowy udział siedliskowych typów lasu w powierzchni leśnej nadleśnictwa:

STL

Nadleśnictwo

ha

%

BWG

9,92

0,1

BMGśw

283,66

3,7

LMGśw

1860,13

24,3

LGśw

5496,83

71,7

LłG

11,67

0,2

Razem

7662,21

100

 

 

   

 

 

 

 

Powierzchnia i procentowy udział panujących gatunków drzew w powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Gatunek

Nadleśnictwo

pow.

%

SO

175,08

2,3

MD

166,39

2,2

ŚW

2947,74

38,5

JD

1333,03

17,4

BK

2873,09

37,5

JW.

39,11

0,5

JS

28,68

0,4

OLS

98,8

1,3

BRZ

0,29

0,0

Razem

7662,21

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia i procentowy udział klas wieku w powierzchni leśnej nadleśnictwa

Klasa

Nadleśnictwo

wieku

pow.

%

I

568,42

7,4

II

707,16

9,2

III

1872,73

24,4

IV

767,11

10,0

V

498,5

6,5

VI

116,91

1,5

VII

64,5

0,8

KO

3011,71

39,3

Pow. leś. nie zal

55,17

0,7

Razem

7662,21

100,0

 

Przeciętna zasobność na 1 ha  wynosi 222 m3.

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 73 lata.

Uzyskany bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha wyniósł 6,96 m3.