Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Krościenko znajdują się 4 pomniki przyrody, w tym jeden powierzchniowy, są to:

- Buk zwyczajny w Leśnictwie Łapsze

- grupa świerków odroślowych w Leśnictwie Łapsze

- grupa skałek wapiennych w Leśnictwie Małe Pieniny

- skałka bazaltowa w Leśnictwie Jaworki

 

Wszystkie pomniki przyrody w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krościenko:

L.p.

Rodzaj obiektu

Położenie: Gmina

i ew. Leśnictwo

Nr zarządzenia , data

1.

13 Lip

Dąb  

Ochotnica Dolna

Rozp. Wojewod. Nowosądeckiego nr 20/2 z dn. 4.02.1993

2.

Lipa

Jarząb

Ochotnica Dolna

Rozp. Wojewod. Nowosądeckiego nr 20/2 z dn. 4.02.1993

3.

3 Jesiony

Klon

Jawor

Krościenko

Dec. Nr Rol. IX-3/52/63 z dn. 20.10.1963r

4.

Jawor

2 Klony

13 Lip

Krościenko

Dec. Nr Rol. IX-3/8/63 z dn. 18.11.1963r

5.

14 Lip

Wiąz polny

Krościenko

Dec. Nr Rol. IX-3/56/63 z dn. 18.11.1963r

6.

Lipa

Krościenko

Dec. Nr Rol. IX-3/126/63 z dn. 12.12.1963r

7.

Jodła pospolita

Krościenko

Dec. Nr RL Sop 8311/60/67 z dn. 03.06.1967r

8.

3 Modrzewie

Jawor

Krościenko

L-ctwo Grywałd

Dec. Nr R1 Sop 8311/34/75 z dn. 12.05.1975r

9.

Lipa

Łapsze Niżne

Dec. LKBS 11/No/5/36 z dn. 2.06.1936r

10.

Jawor

Łapsze Niżne

Dec. LKBS 11/No/5/36 z dn. 2.06.1936r

11.

Grupa świerków odroślowych

Łapsze Niżne

L-ctwo Łapsze

Dec. Nr R1Sop 7140/3/82 z dn. 22.03.1982r

12.

Buk zwyczajny

Łapsze Niżne

L-ctwo Łapsze

Rozp. Wojewod. Nowosądeckiego nr 20 z dn. 4.02.1993

13.

4 Modrzewie europejskie

Łapsze Niżne

Rozp. Wojewod. Nowosądeckiego nr 20 z dn. 4.02.1993

14.

2 Lipy

Modrzew

Łapsze Niżne

Rozp. Wojewod. Nowosądeckiego nr 20 z dn. 4.02.1993

15.

3 Lipy

Łapsze Niżne

Rozp. Wojewod. Nowosądeckiego nr 20z dn. 4.02.1993

16.

Buk zwyczajny

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/65/78 z dn. 30.10.1978r

17.

Skałka Bazaltowa

Szczawnica

L-ctwo Jaworki

Dec. Nr Rol. XIV-3/46/62 z dn. 14.10.1962r

18.

Jawor

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/66/78 z dn. 13.12.1963r

19.

Lipa o 11 odnogach

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/87/78 z dn. 30.10.1978r

20.

Wiąz polny

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/64/78 z dn. 30.10.1978r

21.

42 Żywotniki

15 Cisów

Dąb

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/50/78 z dn. 30.10.1978r

22.

Jesiony, Modrzewie,

Dęby, Graby i Jawory

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/51/78 z dn. 30.10.1978r

23.

Buk pospolity

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/52/78 z dn. 30.10.1978r

24.

Modrzew

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/53/78 z dn. 30.10.1978r

25.

Grusza wierzbolistna

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/55/78 z dn. 30.10.1978r

26.

2 Cisy

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/55/78 z dn. 30.10.1978r

27.

Lipa

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/56/78 z dn. 30.10.1978r

28.

Sosna wejmutka

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/57/78 z dn. 30.10.1978r

29.

Lipa drobnolistna

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/58/78 z dn. 30.10.1978r

30.

Lipa drobnolistna

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/59/78 z dn. 30.10.1978r

31.

Sosna wejmutka

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/61/78 z dn. 30.10.1978r

32.

51 drzew: Jawory, Lipy,

Klony i Jesiony

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/61/78 z dn. 30.10.1978r

33.

Lipa drobnolistna

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/62/78 z dn. 30.10.1978r

34.

Lipa

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/63/78 z dn. 30.10.1978r

35.

Skałki wapienne: „Dziad i Baba"

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/77/78 z dn. 30.10.1978r

36.

Grupa skałek wapiennych

Szczawnica

L-ctwo Małe Pieniny

Dec. Nr R1Sop 7140/78/78 z dn. 30.10.1978r

37.

„Sopotnicki potok"

(wodospad)

Szczawnica

Dec. Nr R1Sop 7140/8/82 z dn. 22.03.1982r

38.

4 Lipy

Bukowina Tatrzańska

Dec. LKS 11/No/7/36 z dn. 2.06.1936r

39.

Grusza polna

Bukowina Tatrzańska

Dec. Nr R1Sop 8311/106/73 z dn. 24.10.1973r

40.

Brzoza

Nowy Targ

Dec. Nr Rol. IX-3/116/63 z dn. 13.12.1963r

41.

Modrzew europejski

Nowy Targ

Dec. LKS 11/12/Kr/35 z dn. 01.04.1935r