Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o 10-letnie plany zagospodarowania łowieckiego opracowane dla obwodów łowieckich.

             Nadleśnictwo Krościenko oprócz prowadzenia swojej gospodarki łowieckiej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny OHZ (obwód łowiecki nr 253)  sprawuje także nadzór nad  7 obwodami łowieckimi dzierżawionymi przez koła łowieckie:

-KŁ „PONOWA"-  nr 246

- KŁ „PRZECHYBA" – nr  247

- KŁ „LUBAŃ" – nr 248

- KŁ GŁUSZEC  -  nr 249

- KŁ  „ROSOMAK" – nr 254

- KŁ „CIETRZEW" – nr 224

- KŁ „GORCE" – nr 225

które zgodnie z zapisami planów hodowlanych prowadzą gospodarkę łowiecką.

Powierzchnia obwodów łowieckich i OHZ [ha].

Stan zwierzyny grubej wg stanu na dzień 10 marca 2014r ze wszystkich obwodów łowieckich z terenu Nadleśnictwa   :
jeleń - 466 szt.
sarna - 643 szt.
dzik - 186 szt.