Aktualności

Regionalna komisja konkursowa, na posiedzeniu w dniu 29 stycznia br., wyłoniła autorów najlepszych fotografii.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Szkółka Leśna Falsztyn tel. 018 26-293-70, 0 664 755 657

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie łowieckim nr 253 Nadleśnictwa Krościenko zaprasza gości – myśliwych w okresie sezonu łowieckiego. Poniżej znajduje się charakterystyka obwodu oraz w załącznikach pakiety promocyjne polowań na jelenie byki i rogacze.

Zagrożenie pożarowe

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA i Telefony alarmowe na wypadek pożaru