Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area).

               Ekosystemy referencyjne (reprezentatywne) to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego i stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji czyli bez zabiegów wyznaczonych przez Plan Urządzenia Lasu. Są to głównie rezerwaty przyrody, strefy ochrony wokół gniazd, cenne przyrodniczo siedliska, wychodnie skalne, itp. W Nadleśnictwie Krościenko wg stanu na 30.11.2018r powierzchnia tych ekosystemów zajmuje powierzchnię 399,51 ha (co stanowi 5% powierzchni pod zarządem  Nadleśnictwa).

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  kroscienko@krakow.lasy.gov.pl