Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area).

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  kroscienko@krakow.lasy.gov.pl