Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znalezione obrazy dla zapytania FSC

 

UWAGA !! Nadleśnictwo Krościenko informuje, że z dniem 02.12.2018 przestał obowiązywać Certyfikat FSC o numerze SGSFM/COC-010065.

Jednocześcnie informujemy, że w ostatnich dniach odbył się audyt wznawiający potwierdzający zgodność gospodarki leśnej ze standardami FSC. Wynikiem końcowym wizyty międzynarodowego zespołu audytorów jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji do otrzymania nowego Certyfikatu FSC. Prace nad uzyskaniem nowego numeru Certyfikatu nadal trwają. Otrzymanie takiego numeru jest uzależnione od działań firmy, która prowadziła audyt oraz sprawuje nadzór nad certyfikacją gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie. Procedura zatwierdzania „Raportu końcowego” z audytu wznawiającego oraz nadanie nowego numeru może trwać maksymalnie do 3 miesięcy.