Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga NIEDŹWIEDZIE

Nadleśnictwo Krościenko informuje przebywających na naszym terenie turystów oraz mieszkańców o występowaniu niedźwiedzi.

W ubiegłą niedzielę (20 maja) w paśmie Lubania w Gorcach w  okolicy góry Marszałek  zauważono  niedźwiedzia. Na terenie Magury Spiskiej oraz Pienin Spiskich (Gmina Łapsze Niżne)  także obserwowano świeże ślady bytowania niedźwiedzi.

Poruszając się po terenach leśnych, szlakach turystycznych należy zachować szczególną ostrożność.
 
Mając na uwadze możliwość spotkania z niedźwiedziem na szlaku turystycznym polecamy stosować się do następujących zasad:
- w czasie spotkania z niedźwiedziem spokojnie oddalić się,
-  nie biec,
-  nie zbliżać się do zwierzęcia.


Ataku ze strony niedźwiedzia należy spodziewać się w następujących okolicznościach:
- przy niespodziewanym zaskoczeniu zwierzęcia w niedużej odległości,
- w czasie spoczynku,
-  podczas żerowania,
- najścia w czasie żerowania niedźwiedzia przy zabitej ofierze – niedźwiedź broni swojej  zdobyczy,
- wejście pomiędzy niedźwiedzicę a jej młode – druga połowa lata,
 
Nie wolno: śmiecić, zostawiać pożywienia na szlakach turystycznych, karmić zwierząt.

Mając na uwadze fakt corocznie powtarzających się przypadków okaleczeń i poturbowań ludzi przez niedźwiedzie brunatne na terenie Tatr polskich i słowackich prosimy o stosowanie się do naszych uwag i zaleceń.